Reparation

Vi utför allt från enklare reparationer till större renoveringar. Båtbyggeri är ett arbetskrävande hantverk och det är oftast arbetet som är den dyra biten. Även om materialet är exklusivt kommer kostnaden sällan upp i mer än 10 – 20 procent av den totala
kostnaden.
Det gör att det är dumt att snåla med kvaliteten på råvarorna.
Det brukar också löna sig att ta båten till vårt båtbyggeri – där lokaler, verktyg och övriga förhållanden är anpassade så att vi ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Mindre reparationer är det dock ofta bättre att göra där båten är upplagd.

Renovering

Renovering är ett komplicerat hantverk. Ofta är det som att bygga båten baklänges. En båt blir inte bättre av att en rutten träbit tas bort och en ny stoppas in om man inte också ser till styrkan. Det är oerhört viktigt att det nya och det gamla materialet fungerar ihop och håller för de påfrestningar en träbåt utsätts för.
För att verkligen lyckas krävs erfarenhet och kunskap om hur båten är byggd. Den här typen av ”strukturell” renoveringen har blivit en specialitet för oss. Men vi utför även mer ”kosmetiska” renoveringar som renskrapning och ytbehandling.
Idag är det en trend med totalrenoveringar där det i stort sett bara är båtens namn som behålls – allt annat byts ut. Den här typen av renoveringar görs ofta för att de är mer kostnadseffektiva. Att hämta en ny mahognyplanka, och förädla den med hjälp av justersåg och hyvel, går snabbare än att laga och renskrapa en originalbit. Vi anser dock att det tillför extra kvalitet att behålla så mycket av det gamla hantverket som möjligt. Båtar som underhålls kontinuerligt och renoveras vid behov kan bli hur gamla som helst. Det är också en särskild känsla att åka i samma båt som Greta Garbo en gång gjorde, eller kappsegla en gammal guldpokalvinnare.
Vad gäller känslan står sig replikerna ofta slätt!

Rally vid sjösättningen.

Försäkringsskador

Vi utför ett antal försäkringsreparationer varje
år – det kan gälla allt från grundstötningar och kappseglingsskador till skador som uppstått vid mindre lyckade förtöjningar. Reparationerna
kan utföras där båten är upplagd eller här hos oss – beroende på vad som passar bäst och blir mest effektivt, såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt.
Vid skador som täcks av försäkringen är det båtägaren själv som tar kontakt med oss, eller den han vill ska utföra reparationen.
Efter att ha tittat på skadan ger vi ett kostnadsförslag till försäkringsbolaget som sedan får ta emot fakturan för reparationen. Eventuell självrisk betalas av båtägaren.

Flexibilitet och kundanpassning i fokus

För att hålla kostnaderna nere samarbetar vi med båtägaren. Omkringarbeten, som att demontera inredning och elektronik, kan utföras av beställaren. Samma sak gäller ytbehandling. Moderna metoder och material gör också att man inte behöver byta hela bord utan istället kan laga de delar som verkligen är skadade. Även detta bidrar till att hålla kostnaderna nere.