Besiktning

Besiktning och värdering är oftast ett måste för att få teckna försäkring på en träbåt.
För att slippa obehagliga överraskningar i efterskott är det därför bäst att anlita en professionell besiktningsman redan innan man köper sin båt.
Om båtägaren så önskar kan besiktningsprotokollet kompletteras med en
underhålls- och renoveringsplan.
Besiktningar görs också för att bedöma uppkomna skador – detta för att kunna
kostnadsberäkna en reparation.
Görs besiktningen hos oss på Yachtsnickeriet kan vi ta upp båten på land – här
finns både kran och slip.
Genom att vara med på besiktningen har båtägaren chans att lära sig mycket om
sin träbåt!
Thomas Larsson, som gjort över 500 träbåtsbesiktningar, är en väl ansedd
specialist på området. Thomas är medlem i BBR, Båtbesiktningsmännens
Riksförening, och han finns också med på Sjöfartsverkets förteckning över
rekommenderade besiktningsmän.
Thomas Larsson gör även besiktningar för utländska kunder, med protokoll på engelska.

Läs mer
BBRs hemsida